FIRDAVSIY

Abulqosim Tusiy (taxminan 934 - Tus shahar - 1030) - fors-tojik shoiri va mutafakkiri. Tus va Nishopur shaharlaridagi madrasalarda tahsil olgan. Zamonasining barcha asosiy ilmlarini egallab, arab va pahlaviy tillarini chuqur o’rgangan. FIRDAVSIY Abulqosim Tusiy (taxminan 934 - Tus shahar - 1030) - fors-tojik shoiri va mutafakkiri. Tus va Nishopur shaharlaridagi