Bizda Xitoyshunoslik degan dars bor. 1 haftada 1 marta umumiy patok uchun bo’ladi. Unda Xitoyning tarixidan tortib, bugungi rivojlanish asoslari, iqtisodi, qonunlari, madaniyati haqida qiziqarli ma’lumotlarni xitoylarning o’zlarini talqinida o’rganamiz. Bunaqa deyishimga asos bor. Chunki tarixi o’tilganda ko’p bahsli vaziyatlar bo’lgan.

Continue reading